HOME > news > กรมศุลกากร > กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว
     
กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว
23 Jul 19 , กรมศุลกากร

  กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว  

กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว ตั้งตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563

หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 news Categories

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  กรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 กรมศุลกากร  
   
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล)
10 Feb 22 , กรมศุลกากร

รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล)

...
   
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)
10 Feb 22 , กรมศุลกากร

รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)

...
   
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)
10 Feb 22 , กรมศุลกากร

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)

...
   
ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560
04 Sep 19 , กรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 (เรือง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเชียน-สาธารณรัฐเกาหลี)

   
กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว
04 Sep 19 , กรมศุลกากร

กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว สล็อต...

   
ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง
04 Sep 19 , กรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

   
Pre-Arrival Processing กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง
23 Jul 19 , กรมศุลกากร
Pre-Arrival Processing กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง WTO TF measures referenced to WCO tools and instruments การเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไปและสินค้าข้ามแดน -มาตรการในการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างศุลกากรแ...
   
พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
23 Jul 19 , กรมศุลกากร

เรียน ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เนื่องด้วย กรมศุลกากรจะจัดให้มี พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอและใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1...

   
กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว
23 Jul 19 , กรมศุลกากร
กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว ตั้งตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563...
   
ทปษ.ชัยยุทธฯ แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562
23 Jul 19 , กรมศุลกากร
วันนี้ (วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในประเด็นดังนี้ 1. ผลการตรวจพบการกระ...

 

 Fan Page  
 News
All >>  
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล) 10 Feb 22
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา) 10 Feb 22
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง) 10 Feb 22
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจับมือ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร 26 Jun 21
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2563 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 06 Jan 21
ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 04 Sep 19
กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว 04 Sep 19
ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง 04 Sep 19
Pre-Arrival Processing กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง 23 Jul 19
พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 23 Jul 19