การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร

>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด<<<

" />
 
 
     HOME > news > กรมศุลกากร > บทความวิชาการ>>การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร
     
บทความวิชาการ>>การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

  บทความวิชาการ>>การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร  

การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร

>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด<<<


หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 news Categories

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  กรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 กรมศุลกากร page : 1 | 2 |  
   
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศศุลกากรที่ 21/2561
01 Mar 23 , กรมศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมศุลกากร การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศศุลกากรที่ 21/2561

...
   
ระบบจองการรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ new
07 Feb 23 , กรมศุลกากร

ระบบจองการรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ new

...
   
บทความวิชาการ>>การนำเข้ารถกอล์ฟภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

บทความวิชาการ>>การนำเข้ารถกอล์ฟภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

   
บทความวิชาการ >> ประเด็นข้อกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่คิดมูลค่าตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

บทความวิชาการ >> ประเด็นข้อกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่คิดมูลค่าตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน

   
บทความวิชาการ>> แนวทางปฏิบัติกรณีขอหารือเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำ กรณีของกลางที่ต้องภาษีสรรพสามิต
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

บทความวิชาการ>> แนวทางปฏิบัติกรณีขอหารือเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำ กรณีของกลางที่ต้องภาษีสรรพสามิต

   
บทความวิชาการ>>การพิจารณาใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

บทความวิชาการ>>การพิจารณาใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

   
บทความทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรสินค้าเกษตรประเภทกระเทียมที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากต่างประเทศ
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

บทความทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรสินค้าเกษตรประเภทกระเทียมที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากต่างประเทศ

   
บทความวิชาการ >> การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้ารังนก
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

บทความวิชาการ >> การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้ารังนก

>>> คลิก...

   
บทความวิชาการ>> “การเรียกเก็บอากรตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอากรศุลกากร” กับ “รหัสสถิติของสินค้า”
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

“การเรียกเก็บอากรตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอากรศุลกากร” กับ “รหัสสถิติของสินค้า”

   
บทความวิชาการ>>สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. 2563
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พ.ศ. 2563

   
บทความวิชาการ>>การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

การลดอัตราอากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในเขตปลอดอากร

   
บทความวิชาการ>>การดำเนินการทางปกครองสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกของที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
12 Jan 23 , กรมศุลกากร

การดำเนินการทางปกครองสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกของที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

   
กรมศุลกากรขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4
22 Sep 22 , กรมศุลกากร

กรมศุลกากรขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

...
   
ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

...
   
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

สรุปภาพรวมเกี่ยวกับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

...

 

 Fan Page  
 News
All >>  
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศศุลกากรที่ 21/2561 01 Mar 23
บอร์ด EV ไฟเขียวตั้งคณะอนุฯ ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) กระทรวงอุตฯ ดึง 29 หน่วยงานร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 21 Feb 23
กรมการค้าต่างประเทศ ทุ่มตลาด ต่อไปอีก 5 ปี  07 Feb 23
ระบบจองการรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ new 07 Feb 23
บทความวิชาการ>>การนำเข้ารถกอล์ฟภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 12 Jan 23
บทความวิชาการ >> ประเด็นข้อกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่คิดมูลค่าตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน 12 Jan 23
บทความวิชาการ>> แนวทางปฏิบัติกรณีขอหารือเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำ กรณีของกลางที่ต้องภาษีสรรพสามิต 12 Jan 23
บทความวิชาการ>>การพิจารณาใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 12 Jan 23
บทความทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรสินค้าเกษตรประเภทกระเทียมที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากต่างประเทศ 12 Jan 23
บทความวิชาการ >> การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้ารังนก 12 Jan 23