HOME > news > ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม > งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
     
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
29 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

  งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย  

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ ผ่านมา


หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 news Categories

 ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร  |  ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวสารจากกรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  
   
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
29 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ ผ่านมา

...
   
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ
08 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 (13.00 น. -  17.30 น.) ประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ช่องทาง Google Meet

...
   
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
05 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

พิกัดอัตราศุลกากร มีกี่มาตรา มีกี่หมวด มีกี่ตอน และมีประเภทอะไรบ้าง....และตัวเลข 8 หลักนั้นคืออะไร หาคำตอบไปกับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดโดยเฉพาะ

...
   
สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทยต้อนรับผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยื่ยมสมาคมประจำปี 2566
02 Jan 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทยขอต้อนรับผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่"ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์/กองมาตรพิธีการและราคาศุลกากร, เนื่องในโอกาสมาตรวจเยื่ยมสมาคมประจำปี 2566

...
   
จรรยาบรรณในอาชีพตัวแทนออกของ เเละเคาน์เตอร์บริการ
22 Dec 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส" สามารถตรวจสอบได้

...
   
มาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพตัวแทนออกของ
20 Dec 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต / ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ / ความรับผิดชอบต่อผู้บริการและการรักษาความลับ / ความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ / พึงปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย...

   
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ
10 Apr 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 (13.00 น. -  17.30 น.) ประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ช่องทาง Google Meet

...
   
ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal
05 Apr 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

วันนี้ออกของคล่องตัวและประหยัดกว่าเดิม

ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal

...
   
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจับมือ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
26 Jun 21 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ECA) โดย นายคณิ...


 

 Fan Page  
 News
All >>  
นำเข้า-ส่งออกสินค้า ต้องรู้กฏหมายศุลกากรไหม? 10 Jun 24
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย  29 Apr 24
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ 08 Apr 24
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 05 Apr 24
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร 29/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ไปกันต่อกับงานอบรม ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  01 Mar 24
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 22 Feb 24