HOME > news > ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร > ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 Mar 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 news Categories

 ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร  |  ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวสารจากกรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร page : 1 | 2 |  
   
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 Mar 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

...
   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2)
01 Mar 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากร ประกาศ เรื่อง Form.TAFTA (????????ไทย-ออสเตรเลีย????????) ให้ระบุพิกัดฉบับปี 2022 ใน Form TAFTA (????????ไทย-ออสเตรเลีย????????) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

...
   
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
22 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

...
   
การแจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565
13 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

เพื่อให้ตัวแทนออกของยึดมั่นจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องปรามและให้ตัวแทนออกของจัดเตรียมเอกสารด้วยความระมัดระวัง 

...
   
กรมศุลกากร เรื่อง การนำเข้า แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม กาานำเข้าสินค้าที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ UN 3480 ติดอยู่
01 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากร เรื่อง การนำเข้า แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม☢UN 3480☢UN 3481☢UN 3090☢UN 3091 กาานำเข้าสินค้าที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ UN 3480 ติดอยู่ จะต้องขออนุญาตการนำเข้าจากหน่วยงานที่ควบคุมสินค้าวัตถุอันตรายก่อนการนำเข้าหรือไม่

...
   
เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ !! หลอกให้อัปเดตข้อมูลทะเบียน การนำเข้า / ส่งออก
26 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากรไม่มีนโยบายส่งเอกสารทางราชการและให้อัปเดตข้อมูลทะเบียนผ่าน ไลน์ / SMS / โทรศัพท์

...
   
การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 )
09 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

...
   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน
09 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน

...
   
การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )
04 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )

...
   
ฐานข้อมูล ของต้องห้ามต้องกำจัด
26 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ฐานข้อมูล ของต้องห้ามต้องกำจัด ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร

...
   
กรมศุลกากรขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร
26 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร ที่   /2567 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร โดยวิธีการทางอิเล็...

   
กรณีขอแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า ภายหลังตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว (Status 0409)
19 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรณีขอแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า ภายหลังตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว

...
   
กรมศุลกากรผนึกกำลัง กรุงไทยเสริมแกร่งผู้นำเข้า-ส่งออก พร้อมยกระดับบริการศุลกากรสู่ดิจิทัล
18 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะปรับให้ทันอย่างไร”พร้อมเปิดตัวระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ “Customs Trader Portal” 

...
   
กรมศุลกากร ประกาศ 2 ฉบับ เรื่อง เว็บไซต์ และ ตารางตรวจสอบ Form ต่างๆ
18 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฉบับที่ 2) และ ตารางแสดงข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเบื้องต้น พ.ศ.2566

...
   
กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ (CO) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
18 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ (CO) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

...

 

 Fan Page  
 News
All >>  
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย  29 Apr 24
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ 08 Apr 24
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 05 Apr 24
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร 29/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ไปกันต่อกับงานอบรม ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  01 Mar 24
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 22 Feb 24
การแจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 13 Feb 24